Ikvienam var gadīties nokļūt negadījumā un sabojāt mašīnu, tāpēc ir nepieciešama apdrošināšana, kas sedz zaudējumus ne tikai sev, bet arī trešajai personai.

Kas ir apdrošināšana?

Sadarbība ar apdrošinātājiemApdrošināšana ir risku nodošana, kas ir konkrēti, bet neprognozējami un rada finansiālus zaudējumus personas vai organizācijas apdrošinātājam, apmaiņā pret samaksu. Ja ir iestājies konkrēts gadījums, kas atbilst apdrošināšanas nosacījumiem, persona vai organizācija var iesniegt pieprasījumu apdrošinātājam par atlīdzības izmaksu vai pakalpojumu nodrošināšanu.

Apdrošināšana ir veids, kā samazināt nenoteiktību. To iegādājoties var tikt novērsti pat lieli zaudējumi.

Kāpēc ir nepieciešama apdrošināšana?

Visiem autovadītājiem saskaņā ar likumu ir jābūt OCTA automašīnas apdrošināšanai, bet tā atlīdzina tikai cietušās personas zaudējumus. Tomēr ir svarīgi apdrošināt automašīnu, kas sedz zaudējumus arī citos gadījumos.

Pirms apdrošināšanas polises iegādes ir svarīgi iepazīties ar tās noteikumiem, jo katras kompānijas piedāvātā polise var atšķirties ar nelaimes gadījumu atlīdzību segumu un nosacījumiem atlīdzības izmaksai.

Apdrošināšana pret bojājumiem nozīmē, ka neatkarīgi no tā, kas ir izraisījis šos bojājumus (ugunsgrēks, dabas stihija, ceļu satiksmes negadījums, krītoši objekti, zagļi utt.), apdrošināšanas kompānija izmaksās atlīdzību. Šīs atlīdzības apmērs ir atkarīgs no tā, cik liela summa ir nepieciešama to novēršanai.

di ir apdrošināšanu veidi?

OCTA apdrošināšana – OCTA ir sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka obligātā apdrošināšana. Tā ir obligāta un nepieciešama visiem transportlīdzekļiem, kuri piedalās ceļu satiksmē. Braukšana bez OCTA apdrošināšanas ir sodāma ar naudas summu no 85 līdz 120 eiro un diviem soda punktiem.

OCTA polise sedz transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīga lietotāja civiltiesisko atbildību par ceļu satiksmes negadījumā nodarītiem zaudējumiem trešajai personai. To ir tiesības saņemt tiem, kuri ir iesaistīti ceļu satiksmes negadījumā un nav atzīti par vainīgiem, kā piemēram, transportlīdzekļa vadītājs, pasažieris, gājējs u.c.

OCTA atlīdzina gan personai, gan mantai nodarītus zaudējumus. Atlīdzības limits ir EUR 5 000 000. Tiek atlīdzināti tādi izdevumi kā ārstēšanās izmaksas, darbspēju zuduma, morālais kaitējums un citi. Par mantai nodarītiem zaudējumiem atlīdzības limits ir EUR 1 000 000. Tiek atlīdzināti transportlīdzekļa bojājumi, transportlīdzekļa bojāeja, transportlīdzekļa evakuācija un ceļi, būves un ēkas.

OCTA polises cenu nosaka vadoties no transportlīdzekļa veida, izmantošanas mērķa, bonus-malus klases autovadītājiem un citiem ietekmējošajiem faktoriem.

KASKO apdrošināšana – KASKO ir brīvprātīga automašīnas apdrošināšana, kas ietver plašu risku spektru, kā piemēram automašīnas bojājumus, laupīšanas vai zādzības gadījumā. Šī apdrošināšana nav obligāta, tomēr tā sedz arī gadījumus, kuros transportlīdzekļa vadītājs ir vainīgs.

KASKO polise sedz transportlīdzekli pret bojājumiem, kas var tikt izraisīti dažādu iemeslu dēļ. Šīs atlīdzības apmērs ir atkarīgs no tā, cik liela summa ir nepieciešama, lai segtu bojājumus. Atlīdzība pret transportlīdzekļa bojāeju nozīmē to, ka transportlīdzeklis ir cietis tā, ka to nav iespējams saremontēt. Atlīdzība šādā gadījumā tiek segta balstoties uz transportlīdzekļa tirgus vērtību.

KASKO polises cenu ietekmē dažādi faktori – auto vērtība (jo augstāka tirgus cena, jo lielāka KASKO polises cena), izvēlētais pašrisks, apmaksas grafiks, darbības teritorija (parasti ir Eiropa, bet var tikt samazināts uz Baltijas vai NVS valstīm), kā arī citi faktori (automašīnas izmantošanas iemesls, auto marka, modelis un tā vecums).