Riepu balansēšanaRiepas ir viena no vissvarīgākajām automašīnas daļām, kas nodrošina stabilitāti un drošību uz ceļa, tāpēc ir svarīgi, lai tās būtu pareizi nobalansētas. Nenobalansētas riepas var izraisīt nevienmērīgu nodilumu, vibrāciju un potenciāli bīstamus braukšanas apstākļus.

Kas ir riepu balansēšana?

Riepu balansēšana nozīmē riteņa masas vienmērīgu sadalījumu attiecībā pret rotācijas asi tā, lai smaguma centrs sakristu ar rotācijas centru. Riepa ir sabalansēta tad, kad diska un riepas masa ir vienmērīgi sadalīta attiecībā pret rotācijas asi. Nebalansētu riepu gadījumā samazinās transportlīdzekļa vadīšanas kvalitāte un ērtums, saīsinās riepu, gultņu, amortizatoru un citu piekares sistēmas detaļu kalpošanas laiks. Braukšanas traucējumi nepareiza riepu balansa gadījumā parasti pieaug līdz ar ātruma palielināšanos.

Statiskā balansēšana

Statiskais disbalanss rodas tad, ja riepas korpusā ir vieglākas un smagākas zonas, kas neļauj riepai ripot laideni, tāpēc parādās vertikālas svārstības. Lai novērstu statisko riteņa nelīdzsvarotību, atsvars ir jāpiestiprina uz riteņa simetrijas ass pretējā pusē riepai. Paceļot automobiļa riteni tas nelīdzsvarotās masas iespaidā pagriezīsies uz leju.

Dinamiskā balansēšana

Dinamiskais disbalanss rodas, ja riteņa sānu masas attiecībā pret centra asi ir atšķirīgas. Dinamisko līdzsvarošanu var veikt tikai griežot riteni. Līdzsvaru panāk ar rotējoša līdzsvarotāja palīdzību, novēršot kā statisko, tā arī dinamisko disbalansu. Dinamiskā balansēšana ir labāka nekā statiskā, jo tiek mērīts gan statiskais, gan pāru balanss.

Kāpēc riteņu  balansēšana ir svarīga?

Riteņu balansēšana izslēdz iespējamu vibrāciju stūres iekārtā, automašīnas vibrāciju pie jebkura  ātruma  un nodrošina vienmērīgu riepu protektoru nodilumu.Tās rezultātā automašīna iegūst perfektu vadāmību kā arī  saprātīgu riepu un ritošās daļas nolietojumu.

Riteņu balansēšana ietver:

  • riepu un riteņu noņemšanu;
  • katra riteņa montāžu uz balansēšanas mašīnas;
  • katra riteņa griešanu, lai pārliecinātos, ka riteņa un riepas svars ir vienmērīgi izvietots;
  • nepareiza balansa noteikšanu;
  • svina svara pievienošanu riepas pretējā pusē, lai kompensētu svara atšķirības;
  • riepu un disku pārveidi.

Cik bieži ir jāpārbauda riteņu balanss?

Auto speciālists var noteikt, vai Jūsu ritenim ir nepieciešama balansēšana, balstoties uz automašīnas nobraukumu un riepu nodilumu.

Pats varat to noteikt –

Ja parādās kāda no šīm pazīmēm :

  • stūres vibrācija pie jebkura ātruma;
  • automašīnas vibrācija pie jebkura ātruma;
  • nevienmērīgs riepu nodilums.
  • Pēc riteņa traumēšanas bedrē vai uz apmales

Riepu rotācija

Regulāra riepu rotācija nodrošina vienmērīgu riepu nodilumu, kas turklāt uzlabo riepu kalpošanas laiku. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka tā var uzlabot vadāmību un automašīnas vilktspēju.

Kāpēc riepu rotācija ir svarīga?

Automašīnas priekšējās riepas parasti nodilst ātrāk nekā aizmugurējās, jo tās tiek pakļautas lielākam spiedienam, jo tās ir atbildīgas par automašīnas pagriešanu. Bieži rotējot riepas, riepu nodilums būs daudz vienmērīgāks un protektoru kalpošanas laiks ilgāks.

Cik bieži jāveic riepu rotācija?

Riepu rotāciju ir ieteicams veikt vidēji ik pēc 10 000 km vai katrā otrajā eļļas maiņas reizē. Gadījumā, ja pārvadājat smagu kravu vai braucat ar lielu ātrumu, riepu rotāciju ir ieteicams veikt biežāk, jo tas rada lielāku spiedienu un noslogojumu.

Pēc riepu rotācijas riepu balansēšanu nav nepieciešams veikt, ja braukšanas laikā neizjūtat nekādas vibrācijas stūrē, grīdā vai sēdeklī.

Ja automašīna ir aprīkota ar dažāda izmēra riepām, ir ieteicams veikt sānu rotāciju.

Lai Jūsu riepas kalpotu pēc iespējas ilgāk un braukšana būtu patīkama, mēs, Formatik autoserviss, Valmiera, Voldemāra Baloža iela 13, LV-4201, parūpēsimies par Jūsu riepām un to balansu!